Com ens financem?

A continuació informem de forma gràfica i resumida sobre qüestions relacionades amb com hem finançat el treball de SUDS aquests anys. Destaquem les línies estratègiques, països i projectes als que hem destinat els recursos obtinguts. Els nostres ingressos provenen en gran part de fons públics degut principalment a una aposta clara per uns principis que defineixen els nostres valors:

1. Defensem i incidim en la necessitat de consolidar la Cooperació internacional i l’Educació per a la Justícia Global com una política pública, que destini els recursos necessaris i suficients per assegurar una transformació real allà on intervé.

2. Els valors de ètica, coherència i transparència dels quals partim ens impedeixen optar a determinats fons privats que podrien provenir d’entitats bancàries, empreses i/o fundacions que no es regeixen pels mateixos valors. Les xifres reflecteixen un major o menor pes d’unes línies de treball i zones d’intervenció, que ve donat en base als resultats d’aprovació de les subvencions a les que hem optat durant aquests anys.

L’aposta política de SUDS, contemplada en el seu Pla Estratègic fins al 2022, està traçada en les línies estratègiques de treball i les zones geogràfiques d’intervenció. La diferenciació entre un major o menor finançament per països és conjuntural al resultat de les convocatòries públiques d’aquests últims anys. La vocació d’aquest apartat en aquesta memòria no és substituir les memòries econòmiques anuals, que es poden consultar en la nostra pàgina web, sinó la voluntat de mostrar de manera visual i senzilla quant, com i on hem destinat els fons rebuts.

 

Memòries Econòmiques